• ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έκδοση Αδειών Δόμησης και Αδειών Μικρής Κλίμακας

  Εκπόνηση Στατικών Μελετών

  Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών

  Υψομετρική Μελέτη οικοπέδου

  Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριών

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Επίβλεψη νέων κτιριακών έργων

  Χάραξη επί εδάφους νέων κτιριακών έργων

  Οικονομική διαχείρηση νέων κτιριακών έργων

 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

  Αλλαγή χρήσης υφιστάμεων χώρων

  Στατικός επανέλεγχος υφιστάμενων κτιρίων

  Μελέτη και Υλοποίηση ενίσχυσης στατικής επάρκειας υφιστάμεων κτιρίων (Gunite, Ανθρακονήματα, Ελάσματα)

  Μέτρηση Αντοχής Κτιρίου - N.D.T. (μη καταστροφικές μέθοδοι) 

  Τοπική Επισκευή Στοιχείων Σκυροδέματος (Ρητινενέσεις, Τσιμεντοειδή κονιάματα)

  Αδιατάρακτη κοπή Μπετόν - Σκυροδέματος

  Υγρομόνωση δωμάτων σε υφιστάμενα κτίρια

  Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης (κέλυφος) σε υφιστάμενα κτίρια

  Αλλαγή διαρρύθμισης εσωτερικών χώρων

 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και εξάρτηση από το ΕΓΣΑ '87

  Διορθώσεις Κτηματολογίου

 • Ν.4178/ 2013 - ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

  Υπολογισμός ενιαίου ειδικού προστίμου και ένταξη του αυθαιρέτου στο Ν.4178/2013

  Αποτύπωση και σύνταξη νέων αρχιτεκτονικών σχεδίων της αυθαίρετης κατασκευής

  Έλεγχος στατικής επάρκειας της αυθαίρετης κατασκευής εάν απαιτείται

  Έκδοση βεβαιώσεων του Ν.4178/2013 για συμβολαιογραφικές πράξεις 

 • ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  Επίσημος συνεργάτης της Πειραιώς Real Estate

Νίκος Φουρλεμάδης
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Copyright 2011 www.fourlemadisergo.gr All rights reserved.

Designed by AKdesign