Προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενο κτίριο 1

Τοποθεσία έργου

Ο. Σ. Μ. Α. Ε. Σ.

Χρονολογία έργου

2011

Μελέτη έργου

Τεχνικό Γραφείο Νίκος Φουρλεμάδης - CERS
Νίκος Φουρλεμάδης
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Copyright 2011 www.fourlemadisergo.gr All rights reserved.

Designed by AKdesign