Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων

Τοποθεσία έργου

Πειραιάς

Χρονολογία έργου

2014

Μελέτη έργου

Τεχνικό Γραφείο Νίκος Φουρλεμάδης - CERS
Νίκος Φουρλεμάδης
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Copyright 2011 www.fourlemadisergo.gr All rights reserved.

Designed by AKdesign