Προκατασκευασμένο κτίριο στη Μαλεσίνα

Τοποθεσία έργου

Μαλεσίνα

Χρονολογία έργου

2010

Μελέτη έργου

Τεχνικό Γραφείο Νίκος Φουρλεμάδης
Νίκος Φουρλεμάδης
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Copyright 2011 www.fourlemadisergo.gr All rights reserved.

Designed by AKdesign