Κατοικία στον Ο. Σ. Μ. Α. Ε. Σ. 1

Τοποθεσία έργου

Ο. Σ. Μ. Α. Ε. Σ.

Χρονολογία έργου

2012

Μελέτη έργου

Στατική Μελέτη : Νίκος Φουρλεμάδης - Αρχιτεκτονική Μελέτη : Αριάδνη Αλεξοπούλου-Νίκος Βουκουβάλας
Νίκος Φουρλεμάδης
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Copyright 2011 www.fourlemadisergo.gr All rights reserved.

Designed by AKdesign