Κατοικία στον Αγ. Ιωάννη Θεολόγο 2

Τοποθεσία έργου

Αγ. Ιωάννης Θεολόγος

Χρονολογία έργου

2011-2012

Μελέτη έργου

Τεχνικό Γραφείο Νίκος Φουρλεμάδης
Νίκος Φουρλεμάδης
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Copyright 2011 www.fourlemadisergo.gr All rights reserved.

Designed by AKdesign