Κατοικία στην Παραλία Λεκούνας

Τοποθεσία έργου

Παραλία Λεκούνας

Χρονολογία έργου

2013

Μελέτη έργου

Τεχνικό Γραφείο Νίκος Φουρλεμάδης
Νίκος Φουρλεμάδης
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Copyright 2011 www.fourlemadisergo.gr All rights reserved.

Designed by AKdesign