Κατοικία στην Παλλήνη

Τοποθεσία έργου

Παλλήνη

Χρονολογία έργου

2013

Μελέτη έργου

Τεχνικό Γραφείο Νίκος Φουρλεμάδης
Νίκος Φουρλεμάδης
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Copyright 2011 www.fourlemadisergo.gr All rights reserved.

Designed by AKdesign