Επισκευή pilotis κτιρίου στον Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.

Τοποθεσία έργου

Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ

Χρονολογία έργου

2012

Μελέτη έργου

Τεχνικό Γραφείο Νίκος Φουρλεμάδης
Νίκος Φουρλεμάδης
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Copyright 2011 www.fourlemadisergo.gr All rights reserved.

Designed by AKdesign