Επισκευή εξωτερικής τοιχοποιίας διαμερίσματος

Τοποθεσία έργου

Παπάγου, Αθήνα

Χρονολογία έργου

2012

Μελέτη έργου

Τεχνικό Γραφείο Νίκος Φουρλεμάδης
Νίκος Φουρλεμάδης
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Copyright 2011 www.fourlemadisergo.gr All rights reserved.

Designed by AKdesign