Ενίσχυση κτιρίου στον Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.

Τοποθεσία έργου

Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.

Χρονολογία έργου

2011

Μελέτη έργου

Τεχνικό Γραφείο Νίκος Φουρλεμάδης
Νίκος Φουρλεμάδης
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Copyright 2011 www.fourlemadisergo.gr All rights reserved.

Designed by AKdesign